Hero image

Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en gezondheid

 

PAGO

Elke werknemer in de bouw heeft eens in de zoveel tijd recht op een periodiek arbeids- gezondheidskundig onderzoek. Dit maakt deel uit van het cao-pakket Preventiezorg, waarin voor alle werknemers het recht op vrijwillig onderzoek, advies en begeleiding is geregeld. Op welke leeftijd een werknemer recht heeft op het PAGO is vastgelegd in de CAO. Active Living verzorgt in samenwerking met verschillende arbodiensten de complete uitvoering van het BOUW-PAGO traject voor werkgevers in de bouw.

Het basis BOUW-PAGO bestaat uit een aantal onderzoeken die door Stichting Arbouw verplicht worden gesteld. Er zijn mogelijkheden om het Basis BOUW-PAGO uit te breiden met onderdelen die de deelnemers handvaten geeft om aan de slag te gaan met diverse gezondheidsthema’s.

De uitbreiding kan bestaan uit een (duur)uithoudingsvermogentest, een cardioscan, het uitbreiden van de Stichting Arbouw-vragenlijst of een aanvullend gesprek met de diëtist, fysiotherapeut en/of leefstijlcoach.

 

Basis BOUW-PAGO

Bij het basis BOUW-PAGO voeren wij enkel de onderzoeken uit die opgenomen zijn in het protocol van Stichting Arbouw.

Het basis BOUW-PAGO ziet er als volgt uit:

  1. Lengte
  2. Gezichtsvermogen
  3. Gewicht
  4. Gehooronderzoek
  5. Bloeddruk
  6. Rust ECG (voor deelnemers 40+)
  7. Bloedonderzoek  
  8. Longonderzoek
  9. Bespreken resultaten vragenlijst en onderzoek met de bedrijfsarts.

BOUW-PAGO Plus

Bij het BOUW-PAGO Plus bieden wij u het basispakket, aangevuld met een fietstest (duuruithoudingsvermogen), urineonderzoek, rust-ECG voor alle deelnemers (dus ook voor 40-), vetpercentage en BMI.

BOUW-PAGO Vitaal extra

Het BOUW-PAGO Vitaal extra is het pluspakket aangevuld met een ‘specialist’ naar keuze. Deze variant wordt o.a. ingezet bij ‘Executive keuringen’. Denk hierbij aan inzet van bijvoorbeeld; een leefstijlcoach, diëtist, fysiotherapeut of aanvullend fysiek onderzoek .

Rapportage

Binnen 4 weken na de laatste testdag leveren we desgewenst een rapportage op over de groepsresultaten.

Klik hier voor de BOUW-PAGO folder