Hero image

Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en gezondheid

 

Gericht Periodiek Onderzoek (GPO)

Sommige werkzaamheden in de bouwnijverheid gaan gepaard met bijzondere gezondheidsrisico’s. Werknemers die hiermee te maken hebben, hebben recht op een Gericht Periodiek Onderzoek (GPO). Active Living hanteert de richtlijnen van Stichting Arbouw voor de uitvoer van het GPO.

 

Voor de volgende risico’s en beroepen is er een GPO:

  1. Asbest (elke twee jaar)
  2. Bodemsanering/verontreinigde grond (elk jaar)
  3. Chemische industrie (elk jaar)
  4. Machinisten van torenkraan, mobiele kraan of mobiele heistelling (elke twee jaar)
  5. Natuursteen (zandsteen) (elk jaar)
  6. Offshore (elke twee jaar, vanaf 40 jaar jaarlijks)
  7. Overdruk (elk jaar)
  8. Perslucht (elke twee jaar, vanaf 50 jaar jaarlijks)

Binnen 2 weken na afname van het GPO ontvangt de medewerker een bewijs van deelname. Dit bewijs heeft een geldigheidsduur van 1 tot 2 jaar (afhankelijk van het type GPO). Indien er een afwijking in de bloeduitslag is gevonden, krijgt de medewerker binnen 2 weken bericht en een doorverwijsadvies.