Hero image

Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en gezondheid

 

Health Check (PMO)

De kerngedachte van Active Living is dat het succesvol doorbreken van ongezond gedrag deelnemers motiveert en handvaten geeft in de toekomst ook actiever om te gaan met overige uitdagingen in werkzaam en privé leven.

Het PMO ziet Active Living als startpunt van een traject richting gezond gedrag niet als doel op zich. Het doel is om deelnemers in een actieve stand te zetten wanneer zij het PMO bij Active Living hebben gedaan. De Leefstijlcoach geeft een deelnemer concrete verbeterdoelen en acties mee zodat iemand zelf aan de slag kunnen om hun eigen vitaliteit te managen, immers is iedereen verantwoordelijk voor zijn of haar eigen vitaliteit. Het PMO is zodoende enkel een aanzet tot bewustwording en een kleine vonk om het vitaliteitslont aan te steken.

Active Living begeleidt alle stappen in het proces van de Health Check, vanaf de planning tot de administratieve afhandeling. In overleg met u plannen wij de uitvoering van de Health Check bij u op locatie. U kiest zelf of een leefstijlcoach de terugkoppeling van de resultaten verzorgt of dat een arts dit doet.

 

Vragenlijstonderzoek

Om op effectieve wijze met deelnemers in gesprek te gaan over hun (mentale) gezondheid bieden we hen de gelegenheid voorafgaand aan het fysieke onderzoek een vragenlijst in te vullen.

Fysieke onderzoeken en vervolg

De deelnemers worden bij binnenkomst op de testlocatie ontvangen door medewerkers van Active Living. In een aantal stations worden de testen uitgevoerd. Aansluitend kan een arts en/of leefstijlcoach met de deelnemer in gesprek gaan over zijn of haar persoonlijke risico’s en leefstijlthema’s. Eventueel kan de arts doorverwijzen naar interventiepartners waar u al mee samenwerkt of naar de huisarts.

Health Checks

Health Checks

Rapportage

Binnen 4 weken na de laatste testdag leveren we desgewenst een rapportage op over de groepsresultaten.

Bekijk hier de Health Check folder