Hero image

Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en gezondheid

 

Workshops

Op laagdrempelige en interactieve wijze activeren onze trainers de deelnemers om aan de slag te gaan met een gezondere leefstijl. Dat gebeurt op de leefstijlthema’s: gezond bewegen op het werk, gezond eten en actief ontspannen.

 

Gezond bewegen op het werk

Het doel van deze preventieve training is het in gang zetten van een bewustwordingsproces bij medewerkers. De medewerkers worden zodanig geïnformeerd dat zij zelf gezondheidsrisico’s leren signaleren en beheersen.  Het gaat hierbij om risico’s van lichamelijke belasting en de individuele belastbaarheid.

Men leert een zo optimaal mogelijke werkhouding en -techniek kiezen en zelf praktische oplossingsrichtingen te bedenken. Medewerkers gaan op actieve(re) wijze om met lichamelijke belasting.

Gezond eten

Iedereen weet dat een gezond en regelmatig voedingspatroon belangrijk is, maar in de praktijk leven we dat niet altijd na. Waarom is dat en welke hindernissen komt u gedurende de dag tegen?  In deze drie uur durende workshop gaat u in gesprek met een diëtiste over dit thema en gaat u vervolgens aan de slag met een kok om ook daadwerkelijk wat gezonde hapjes te bereiden.

Actief ontspannen

In de workshop stress en gezondheid laten we het verschijnsel stress vanuit verschillende invalshoeken zien. Zo wordt kort ingegaan op de biologische basis van de stressreactie en we leren dat niet de situatie op zich, maar de gedachten en gevoelens die je hebt, bepalen in welke mate je stress hebt. We brengen de balans tussen stress en ontspanning ter sprake en kijken naar wat energie geeft en wat juist energie kost.