Hero image

Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en gezondheid

 

Vragenlijstonderzoek

Om op effectieve wijze met deelnemers in gesprek te gaan over hun mentale gezondheid bieden we hen de gelegenheid voorafgaand aan het fysieke onderzoek een relevante vragenlijst in te vullen.
Active Living werkt met verschillende (wetenschappelijk ontwikkelde) vragenlijsten die onze deskundigen in overleg met de opdrachtgever inzetten.

 

In onze webportal (Vitlounge) kunnen deelnemers de vragenlijst invullen en zichzelf aansluitend inplannen voor het vervolg van het eventuele fysieke onderzoek en de terugkoppeling met arts of leefstijlcoach. In deze aanpak bespreken we risicofactoren én activeren we deelnemers op laagdrempelige wijze om succesvoller dan daarvoor aan de slag te gaan met een gezondere leefstijl.
De vragenlijsten zijn modulair van aard en desgewenst gemakkelijk te combineren indien dat bijdraagt aan te behalen doelstellingen van de opdrachtgever.

 • Leerstijl

  De deelnemers bepalen op basis van twaalf vragen hun leerstrategie (model van Kolb) en bespreken met de leefstijlcoach hoe zij succesvol gezonder kunnen leven.
 • Bevlogenheid

  Met een quick scan krijgen deelnemers inzicht in werkstressoren en energiebronnen die tot toename van bevlogenheid leiden.
 • Work Ability Index

  Een korte of uitgebreide versie van de door Illmarinen ontwikkelde vragenlijst geeft deelnemers inzicht in hun huidige werkvermogen.
 • Leefstijl en klachten

  Deze module faciliteert op laagdrempelige wijze het contact met de deelnemers om hen, indien nodig, door te verwijzen naar providers als bedrijfsarts, diëtist, fysiotherapeut, etc