Hero image

Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en gezondheid

 

Leefstijlcheck Zorgverzekering

Coöperatie VGZ streeft naar een toegankelijke kwalitatief goede en betaalbare zorg voor haar verzekerden. Op een aantal uitzonderingen na heeft Coöperatie VGZ in vrijwel elk aanvullend pakket een preventiebudget opgenomen. Dit preventiebudget kan de verzekerde o.a. inzetten voor een Leefstijlcheck.

Voor het maken van een afspraak maakt u een profiel aan bij Active Living. Maak een profiel aan door op de knop hieronder te klikken.

Maak direct een profiel aan

 

Voor de levering van de meeste producten en diensten in de aanvullende polissen maakt Coöperatie VGZ afspraken met zorgaanbieders. Wil de verzekerde in aanmerking komen voor een vergoeding van de Leefstijlcheck, dan dient de zorgaanbieder een contract te hebben met de zorgverzekeraars behorend tot Coöperatie VGZ. Door het contracteren van zorgaanbieders kan Coöperatie VGZ haar verzekerden van dienst zijn bij het vinden van kwalitatief verantwoorde aanbieders tegen een aantrekkelijke prijs met een goede dekking en spreiding over Nederland.

Coöperatie VGZ heeft Active Living gecontracteerd om ook in 2017 de leefstijlchecks af te nemen.

Hoe ziet een leefstijlcheck eruit?

Leefstijlcheck:

  1. Algemene vragenlijst gezondheid ter inventarisatie van diverse parameters over de gezondheidsstatus en risico’s van de verzekerde in kwestie;
  2. Meting van bloeddruk;
  3. Meting buikomvang & BMI;
  4. Bloedonderzoek: cholesterol (totaal) & glucose;
  5. Urineonderzoek:eiwit, bloed & glucose;
  6. Longfunctietest;
  7. Audiologische screening en visusonderzoek (40 cm, 60 cm en 5 meter);
  8. Submaximale conditietest;
  9. Persoonlijk leefstijlgesprek met leefstijlcoach of arts van minimaal 20 minuten, waarin de resultaten van de hierboven omschreven tests worden besproken en een advies wordt verstrekt ter verbetering van de leefstijl van de verzekerde. Indien gewenst en/of noodzakelijk verwijst de coach gericht door;
  10. Aansluitend op de onderzoeken ontvangt de verzekerde een schriftelijke eindrapportage. Hierin zijn indien van toepassing tevens adviezen voor verbetering opgenomen.