Hero image

Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en gezondheid

 

Voorwaarden Vitafy

  • Het abonnement gaat in op de dag van aanmelding voor Vitafy.
  • Het abonnement stopt automatisch na één jaar.
  • De medische gegevens van een deelnemer van de uitgebreide leefstijlcheck worden niet opgeslagen.
  • Indien je de testresultaten van de uitgebreide leefstijlcheck later tijdens een coach gesprek wilt bespreken dien je deze zelf bij de hand te hebben.
  • Het advies en/of de begeleiding van de van Active Living coach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De Active Living coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de deelnemer van door de Active Living coach verstrekte adviezen en handelen. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de Active Living coach nimmer aansprakelijk. De Active Living coach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.